Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.

NÄMNDENS UPPGIFT ÄR ATT:

  • finansiera ovannämnda verksamheter
  • formulera mål för dem
  • följa upp och utvärdera dem samt
  • utöva myndighetsansvar, det vill säga besluta om de enskilda invånarnas rättigheter och skyldigheter inom förskoleverksamhet och utbildning.

Det är Kommunfullmäktige som beslutar om storleken på checkbeloppen