Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, landsting, riksdag och Europaparlament. Nämnden ansvarar även för genomförandet av folkomröstningar.

Val- och demokratinämnden planerar, samordnar och genomför val och folkomröstningar i Nacka. Konkret innebär det att bland annat att rekrytera röstmottagare, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt se till att valmaterial finns. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts. Val- och demokratinämnden arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Val- och demokratinämnden är lokal valmyndighet. I varje kommun ska det finnas en valnämnd, utöver de lokala valnämnderna är länsstyrelsen ansvarig för att besluta om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har den centrala statliga valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort. Valmyndigheten ansvarar även för registrering av partibeteckningar och anmälan av kandidater.

Val- och demokratinämnden bevakar demokratifrågor i kommunen och arbetar för att utveckla och fördjupa den demokratiska processen gentemot Nackaborna.