Varsam och grön utveckling av Tippen

Bild

Tippen behöver förnyas och förbättras. Men det måste ske i samklang med Saltsjöbadskaraktären och närmiljön. Centerpartiet förordar ett småskaligt och lättillgängligt köpcentrum för boende i området. I samband med förnyelse av Tippen kan ett begränsat antal nya bostäder byggas.

Centerpartiet värnar en grön utveckling av Tippen:

  • Småskaligt lättillgängligt lokalt köpcentrum.
  • Max 300-350 nya bostäder.
  • Låg bygghöjd, max 3-4 våningar.
  • Skärgårdskaraktär, gärna trähus.
  • Inomhuscentrum.
  • Bensinmacken ska vara kvar.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.