Aktiv jobb- och företagspolitik för fler i arbete

 

sol-has-bg

Grunden till vårt välfärdssamhälle är att människor jobbar och betalar skatt och att det finns företag som skapar jobben. Arbete är också nyckeln till att integreras i det svenska samhället. Nacka är en riktig småföretagarkommun och varje dag startas det i snitt nästan tre nya företag, det är flest i hela landet. Ett av kommunens grundläggande uppdrag är att erbjuda snabb och rättssäker myndighetsutövning. Det är avgörande för företagsklimatet att kommunens generella attityd är företagspositiv och att kommunen ser företagen som en tillgång.

Centerpartiet jobbar målinriktat på alla nivåer i samhället för att skapa fler jobb. Framför allt handlar det om att göra det enklare och billigare att driva företag men också att det alltid ska vara mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag.

Nacka ska ha en offensiv jobbpolitik där vi som kommun gör vad vi kan för att alla nackabor ska ha ett jobb att gå till varje dag. Vi vill fortsätta med kommunens framgångsrika jobbpeng som dagligen hjälper människor ut i arbete. Det är mycket viktigt för att integrationen ska fungera.

Det första steget in på arbetsmarknaden är otroligt viktigt och kan vara avgörande för många år framåt. Med det första jobbet kommer viktig erfarenhet som skapar förutsättningar för framtida arbeten. Därför ser vi väldigt positivt på att kommunen erbjuder kommunala sommarjobb och vi vill bygga ut den möjligheten så att betydligt fler får chansen till ett första arbete. Centerpartiet vill utveckla de ”kommunala sommarjobben” till jobb året runt. Det innebär att jobbet ska finnas även under helger, kvällar och lov och på så sätt få in ungdomar i arbete i stället för utanförskap.

Nacka kommun ska vara en välkomnande och ansvarstagande kommun när det kommer till flyktingmottagande. Miljontals människor i världen är på flykt – både i vårt närområde och längre bort. Nacka ska erbjuda en fristad och de som får uppehållstillstånd och kommer hit ska få goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi behöver höja kvaliteten på SFI så att fler lär sig svenska. Centerpartiet vill att SFI-studier kombineras med praktik då erfarenheter visar att det underlättar språkinlärningen. Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska få tillräckliga resurser för att kunna hjälpa alla de som inte har ett jobb att gå till.

Centerpartiet vill:

  • Att alla människor i arbetsför ålder ska ha ett jobb att gå till.
  • Göra det enklare och billigare att starta och driva företag.
  • Erbjuda Sveriges snabbaste och bästa tillståndsprocess.
  • Sänka skatten på arbete.
  • Att kommunen erbjuder fler unga ett sommarjobb
  • Införa kommunala extrajobb året runt

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.