Ett socialt arbete med fokus på förebyggande insatser

 

sol-has-bg

Alla barn ska växa upp under goda förhållanden. Det är Centerpartiets absoluta prioritet i allt vi arbetar för. Vi är övertygade om att tidiga, förbyggande insatser är det bästa för att ge barn goda förhållanden.

Ibland blir inte livet riktigt som man tänkt sig och då är det avgörande att det finns ett bra stöd att få. Nackas socialtjänst ska jobba förebyggande och uppsökande för att minimera lidandet hos många barn och unga. De bästa åtgärderna är de som aldrig behöver sättas in.

Den psykiska ohälsan är ett problem som ökar. Undersökningar visar att många, många lider av psykisk ohälsa och tyvärr är det fortfarande ofta svårt att prata öppet om detta. Centerpartiet har under flera mandatperioder jobbat målmedvetet för att bygga ut det förebyggande arbetet gällande psykisk ohälsa. Det har resulterat i mottagningar som Horisont och Bryggan som finns i Orminge och Fisksätra. De fungerar som en första kontakt med psykiatrin och gör att insatser kan sättas in i rätt tid.

Centerpartiet ser ett behov av ökat samarbete mellan socialtjänsten, polisen och skolorna/förskolorna i Nacka. Skolan är ofta de som först identifierar barn som mår dåligt eller som håller på att hamna snett i livet. Då ska det finnas snabba och bra kontaktvägar så att barnen och familjerna skyndsamt kan få det stöd de behöver. Genom en bättre samverkan vill vi hjälpa fler innan det går för långt. Vi behöver säkerställa att det finns rätt kompetens i kommunen för att stödja och hjälpa. Det gör vi genom att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som lockar erfaren och kompetent personal.

Aktiva och närvarande föräldrar är otroligt viktigt för en trygg uppväxt. Centerpartiet välkomnar alla föräldrar som ställer upp och nattvandrar och på så sätt finns närvarande när barn och ungdomar behöver det som mest. Vi vill stärka arbetet med nattvandring och att kommunen aktivt arbetar för att få fler föräldrar att vara närvarande på gator och torg. Vi vill också att Region Stockholm låter nattvandrare åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken för att även kunna finnas på fler platser.

Centerpartiet vill:

  • Att förebyggande arbete är ett genomgående tema i all social verksamhet
  • Stärka arbetet mot psykisk ohälsa
  • Ha snabba och effektiva insatser med barnens bästa i fokus.
  • Prioritera och utveckla myndighetssamverkan. Polisen, skolorna och socialtjänsten måste jobba tätare tillsammans för att kunna hjälpa fler.
  • Satsa på fler nattvandrare runt om i Nacka
  • Utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och skolan.
  • Fortsätta arbetet med att rekrytera erfaren och kunnig personal till socialtjänsten.
  • Att Nacka ska vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Stärka samverkan med föreningslivet i syfte att nå fler ungdomar

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.