Nacka nästa mandatperiod

sol-has-bg

Nacka är idag en av Sveriges absolut bästa kommuner att bo och leva i, oavsett om du är gammal eller ung, lever som singel eller med familj. Det är något vi vill slå vakt om och utveckla framåt. Även om Nacka är bra så finns det mycket som kan bli bättre. Nacka växer snabbt och det är viktigt att vi växer i takt med invånare, företag och organisationer samtidigt som nya Nackabor känner sig välkomna och inkluderade i Nackasamhället.

Centerpartiet vill se ett grönt, modernt och liberalt Nacka där alla får möjlighet att nå sin fulla potential. Vi ska ha Sveriges bästa skolor, den varmaste omsorgen och de absolut bästa förutsättningarna för en meningsfull fritid och ett hälsosamt liv.

Nacka ska vara kommunen som tar täten i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Med hjälp av nya, hållbara vanor och innovativ teknik och progressiva företag ska kommunen ta stora kliv mot klimatneutralitet under nästa mandatperiod. Det ska ske tillsammans med Nackabor, företag och föreningsliv. Det gäller alla verksamheter finansierade av kommunen.

I Centerpartiet är vi övertygade om människors inneboende kraft och förmåga. Det innebär att vi tror att så mycket som möjligt ska bestämmas av människor själva. Decentralismen finns i vårt blod och får uttryck genom vårt arbete för att hela tiden flytta makten närmare dig. Därför står vi upp för din rätt och möjlighet att själv välja. Detta vill vi ska genomsyra all kommunal verksamhet.

I Centerpartiet Nacka är friheten stor för invånarna att leva som de själva vill. Det handlar om att vi välkomnar mångfald av olika slag. Vi står upp för individens egna beslut. För oss är det viktigt att politiken inte lägger sig i hur människor väljer att leva sina liv.

Nackaborna förtjänar den bästa av service. Därför kommer vi alltid att prioritera en maximal service för skattepengarna. Kommunen ska ligga i topp gällande kvaliteten i verksamheterna och vi ska samtidigt sträva efter kostnadseffektivitet. På så sätt kan vi erbjuda alla den service de har rätt till.

 

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.