Stabilitet och långsiktighet i kommunens ekonomi

 

sol-has-bg

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till Nackaborna. Nacka har sedan många år en välskött ekonomi och de senaste åren har kommunen en AAA-rating vilket visar på styrkan och långsiktigheten i Nacka ekonomi. Skattesatsen i Nacka är en av de lägsta i Sverige och Centerpartiets inriktning är att aldrig ta ut mer än nödvändigt i skatt av Nackaborna. Vi tycker att det är viktigt att Nackas invånare får behålla så mycket som möjligt av de pengar de tjänar. Det är en viktig frihetsfråga. Om ekonomin tillåter är vi öppna för att sänka skatten ytterligare, dock aldrig på bekostnad av kvalitet och service i välfärden.

Nacka har en ganska låg låneskuld men den kommer att växa de närmsta åren. Vi vill att låneskulden ska hållas så låg som möjligt och att investeringar ska göras i rimlig takt. En hög låneskuld innebär högre räntekostnader och det är pengar vi i stället vill ska gå till kommunens verksamheter.

Centerpartiet vill:

  • Säkerställa en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i Nacka kommun.
  • Inte ta ut mer skatt än nödvändigt.
  • Balansera investeringar och göra dem i rätt tid.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.