Stärkt beredskap i en orolig omvärld

 

sol-has-bg

Nacka ska vara en trygg plats även i svåra tider. Samhället kan komma att utsättas för svåra prövningar till följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa med ett aggressivt Ryssland, allt fler extra väderhändelser i klimatförändringarnas spår, ytterligare pandemier och omfattande cyberattacker. Centerpartiet i Nacka vill att kommunen tar ett större ansvar för att stärka civilt försvar och krisberedskap lokalt.

Kommunens kärnverksamhet ska fungera även under påfrestningar och samhällsstörningar. Nackabor och företagare i Nacka ska känna sig trygga i händelse av kris – men också veta hur de kan bidra till att hjälpa andra. Kommunen, medborgare och föreningar har goda möjligheter att klara även stora påfrestningar genom att samarbeta, och vi tror att det finns många goda krafter i Nacka som ställer upp när det behövs.

Centerpartiet i Nacka vill:

  • Öka kunskapen hos Nackabor, företagare och föreningar om kommunens beredskapsplaner och krisberedskapsåtgärder
  • Kartlägga vilka resurser som företag och föreningar, men även privatpersoner, är beredda att ställa till förfogande i samband med kriser och naturkatastrofer
  • Skapa och utveckla digitala och fysiska forum för samordning av hjälpinsatser inom kommunen i samband med kriser och naturkatastrofer

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.