Trygg vård i hela Nacka

 

sol-has-bg

Att sjukvården fungerar är en av de grundläggande pelarna i samhället. I ett Nacka som växer ser Centerpartiet ett behov av att bygga ut sjukvården för att möta den växande befolkningen. Det handlar om fler vårdcentraler men också att rusta upp och utveckla Nacka sjukhus. Nacka sjukhus behöver på sikt bli ett akutsjukhus.

Vi värnar valfriheten i vården och driver på för att regionen ska ta efter Nackas modell med en tydlig jämförare där invånarna kan jämföra olika aktörer för att hitta den som passar varje individ bäst.

Centerpartiet vill att samverkan mellan skola och ungdomspsykiatrin fördjupas och att det ska finnas sömlösa övergångar mellan elevhälsovården och sjukvården. Vi vill också att elevhälsovården som helhet stärks för att tidigare förebygga ohälsa.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla Nacka sjukhus till ett akutsjukhus
  • Stärka och utveckla valfriheten i vården
  • Se en mångfald av vårdcentraler i Nacka
  • Att köerna till BUP arbetas bort.
  • Stärka samverkan mellan elevhälsovården och ungdomspsykiatrin.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.