Hur vi tänker om resursskola

Behandlingen av återremissen av motionen resursskola

I samband med behandlingen av motionen berörande kommunal resursskola (återremiss ärende 7) i fullmäktige den 13 maj redogjorde vi för vår syn på stödet till de här eleverna och varför vi tyckte att motionen borde avslås. De uppgifter som tillkommit efter återremissen ändrar inte på vår grundinställning.

Vi ser också behov för att utveckla stödet till elever med särskilda behov och att kommunen fortsätter jobba mot en helhetslösning som håller. Det betyder att vi som politiker måste se insatser i vanliga skolor, i särskild undervisningsgrupp och i en eller flera resursskolor som en helhet. Resursmässigt och likvärdighetsmässigt måste det hänga ihop så att alla får det stöd man behöver.

Vi har också påpekat att diskussionen i de här frågorna har handlat för mycket om kvantitet och för lite om kvalitet. När vi för dialog med olika aktörer i den här frågan förstärks den bilden. Oavsett om vi pratar med vårdnadshavare eller förvaltningen. Vi anser därför att ett viktigt fokus framåt handlar om att säkerställa att vi har tillräcklig kvalitet oavsett om det handlar om insatser i vanliga skolor via specialpedagoger, i särskilda undervisningsgrupper eller i den befintliga resursskolan i kommunen. Där är vi inte idag.

Så även om vi i grunden är positiva till idén om ytterligare en resursskola anser vi att kommunen har en hemläxa att göra först.

Vi yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Vi lämnade in ett särskilt yttrande om detta i samband med voteringen i ärendet.