Jobb och företagande

Många som bor i Österåker pendlar dagligen för att arbeta i andra delar av Stockholmsregionen. Centerpartiet vill utveckla den lokala jobbmarknaden så att fler som vill ges möjlighet att arbeta närmare sin egen bostad. Vi har på många sätt ett blomstrande näringsliv, men Österåker behöver höja ambitionerna rejält så att vi får ett mer välkomnande och konkurrenskraftigt företagsklimat. Då kan också fler av framtidens jobb skapas i kommunen.

Företagen är våra jobbskapare och att driva företag ska vara en lika naturlig sysselsättning som att förvärvsarbeta. Då behöver vi en politik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel, vi behöver säkra en bra hjälp för start-ups och en kommunal service där förståelsen för företagarfrågor är stor. Från kommunens sida ska vi se till att möta efterfrågan på lokaler och mark, som är lämplig för såväl industri och handel som turism och småskaliga verksamheter.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att en företagslots etableras i kommunen som kan vägleda små och mellanstora företag i regelverken och ge råd om vilka stöd som finns att söka från olika instanser. Servicegraden höjs och företagarna får en bättre förutsägbarhet kring kommunens handläggning och stöd.
  • Att Österåker anammar Rättviksmodellen för de delar av kommunens verksamhet som är myndighetsutövning. Det betyder att berörda förvaltningar som har kontakt med företagare och medborgare i huvudsak är inriktade på sin rådgivande roll vid sidan av sitt kontrollerande uppdrag.
  • Att kommunen vid sina upphandlingar stärker kraven på närproduktion och hållbarhet inom ramen för regelverket för offentlig upphandling.
  • Att kommunen gör det lättare för företag och civilsamhället i kommunen som är beredda att ta på sig ett ansvar i arbetet med att integrera nyanlända.
  • Att en funktion utvecklas i kommunförvaltningen som får uppdrag att främja dialog mellan lokala arbetsgivare/företagare, gymnasieskolor, vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen.
  • Att en yrkeshögskola etableras i Österåker.

Vi följer rättviksmodellen

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.