Skola och utbildning

I Österåkers skolor ska varje elev få rätt förutsättningar att lyckas. Grundläggande är att förskolor och skolor har trygga lärmiljöer med god arbetsmiljö för elever, lärare och övrig skolpersonal. Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet med kompetenta lärare som är en av de viktigaste faktorerna för elevens utveckling, kunskapsinhämtning och resultat. Att Österåkers utbud ska präglas valfrihet och mångfald med bibehållen likvärdighet ser vi som en självklarhet.

Skolorna i Österåker har haft en positiv utveckling de senaste åren med höjda kunskapsresultat och bättre behörighetssiffror. Centerpartiet ser ändå satsningar på skola och utbildning som en av kommunens absolut viktigaste prioriteringar under kommande mandatperiod.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att en kommunal resursskola etableras i Österåker.
  • Att en ny förskola etableras på Ljusterö
  • Att antalet elever per klassrum och lärare motsvarar det pedagogiska ansvaret och uppdraget.
  • Att utreda förutsättningarna till att kunna införa inriktningar inom kultur och idrott ide kommunala grundskolorna.
  • Att kommunen ska intensifiera sitt arbete för elever som har behov för särskilt stödså att varje barn och ungdom får rätt insatser. Ett särskilt koordinatorstöd förföräldrar införs för att avlasta och samordna kontakter med andra aktörer.
  • Att kommunen utvecklar sitt arbete för att ge möjligheter till praktikplatser och feriearbete på lokala företag och kommunala verksamheter med syfte att snabba påunga invånares ingång på arbetsmarknaden locka till relevanta utbildningar.
  • Att verka för ökad vuxentäthet i våra skolor för ökad trygghet och förebyggande av ensamhet och utanförskap.
  • Att kommunen utvecklar sin flexibilitet så att unga, men också vuxna snabbare kan erbjudas studieplats inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) om man drabbas av omställningsåtgärder i befintligt jobb.
  • Att skolorna samverkar i högre grad med kultur-, frilufts- och idrottsföreningar för att tillvarata kommunens rika föreningsliv.
  • Att växla upp arbetet med att förbättra förskole- och skollokaler för att öka trivselfaktorn och göra lokalerna mer ändamålsenliga, moderna och flexibla, samt upprusta utemiljön tillsammans med barn och pedagoger.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.