Vård och omsorg

Det ska vara tryggt att bli äldre i Österåker. Här ska man kunna leva ett gott liv oavsett om man har behov för omsorg eller inte. När det finns ett behov för omsorg är det viktigt att inte behöva vänta för länge för att hitta en plats på ett boende. Omsorgen ska präglas av trygghet, kvalitet och värdighet. Det ska finnas valfrihet och en rätt att bestämma över sin vardag. De närstående ska ha god insyn och verksamheten ska präglas av värdighet och respekt för varje individs behov.

Vi vill se en äldreomsorg som präglas av mångfald och nytänkande. Stor hänsyn ska tas till den enskildes önskemål, både vid biståndsbedömningar och i kontakterna mellan utförare och den enskilde. Att ställa höga kvalitetskrav på verksamheterna och därefter följa upp är en central uppgift för kommunen oavsett om utföraren är kommunal eller privat. Centerpartiet bejakar innovationer och nytänkande i utvecklingen av Österåkers vård och omsorg Därför vill vi i större utsträckning att kommunen tar tillvara på ny välfärdsteknik, men att det sker på de äldres villkor. Det kan användas för att förstärka trygghet och livskvalitet i de äldres vardag. Tekniken ska tjäna människan - inte tvärtom.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att säkerställa att den åldersrika får den omsorg och vård hen har rätt till genom att tex hemtjänstpersonalen har tillräckliga förutsättningar för genomförandet av dessa insatser hos den enskilde och därmed även erbjuda bättre arbetsvillkor för de anställda.
  • För att möjliggöra för fler att jobba inom omsorgen och för att säkerställa långsiktigt tryggad bemanning på våra vård- och omsorgsverksamheter i kommunen erbjuda SFI vårdsvenska på arbetsplatsen och under arbetstid.
  • För ökad trygghet, egenmakt och valmöjlighet ska Österåker höja ambitionerna väsentligt inom välfärdsteknik och möjligheten till digifysisk vård och omsorg och tillsyn.
  • Att genomföra försök med organiserad samverkan mellan barnomsorgs- och äldreboendeverksamhet.
  • Att funktionsnedsatta ska få en fungerande vardag i hemmet, kunna delta i samhällslivet, fritidsaktiviteter, och få möjlighet att arbeta eller studera.
  • Att socialtjänstens arbete med inslussning av unga och vuxna som kommer från SiS- hem eller fängelse utvecklas.
  • Att Österåker ansluter sig till Vård och Omsorgscollege för en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Syftet med anslutningen är att förstärka kvalitetsarbetet och ta ytterligare steg mot en mer hållbar kompetensförsörjning i Österåkers vård och omsorg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.