Yvonne Berglund ny kretsordförande för Salemcentern

Säg hej till Yvonne Berglund – ny kretsordförande i Salemcentern!

Yvonne är egenföretagare och har bott i Rönninge sedan 1969. Hennes politiska engagemang väcktes första gången redan på 80-talet, då för att hjälpa ungdomar med anpassad studiegång. Idag är Yvonne vice ordförande i Överförmyndarnämnden.

Yvonne var i sin tidigare politiska gärning medlem i Moderaterna och har flerårig erfarenhet av det politiska arbetet i kommunen, men gick efter 2015 över till Centerpartiet.

- Jag har valt att engagera mig i Centerpartiet för att vi delar samma värderingar. Vi måste stå upp för medmänsklighet och ett gott samtalsklimat.

Beslutet fattades på Salemcenterns digitala årsmöte, där avgående ordförande Wictoria Berglund räckte över en digital blomma till den nya ordföranden.