Budget 2022: Fler satsningar på unga, klimat och miljö

Raili Nilsson, gruppledare Centerpartiet i Salem, står på en äng bredvid ett insektshotell.

Raili Nilsson, gruppledare Centerpartiet i Salem

 

”Vi satsar på elevhälsan och möjliggör för fler unga att ta del i Kulturskolan. Centerpartiet prioriterar ekologisk hållbarhet och stärker kommunens arbete i naturvårdsfrågor. För att kunna göra långsiktiga insatser för klimatet och nå Parisavtalets mål har vi även avsatt medel för att mäta CO2-utsläppen i kommunen”, säger Raili Nilsson, gruppledare för Centerpartiet i Salem.

Här är några av de satsningar som Centerpartiet i Salem jobbat extra för:

  • Förstärkning av elevhälsan för elever med behov av särskilt stöd och för att motarbeta psykisk ohälsa
  • En kommunekolog för att stärka arbetet i naturvårdsfrågor
  • Resurser för att mäta CO2-utsläpp, och medlemskap i Klimatkommunerna, för att kunna arbeta långsiktigt för klimatet
  • Solceller på Fågelsångens skola och andra kommunala byggnader
  • Avgiften till Kulturskolan sänks ytterligare

Läs mer om Alliansens budgetförslagpå Salems kommuns hemsida.