Budget 2023: Stadiga kliv framåt i klimatarbetet

Äntligen! Centerpartiet har jobbat för att kommunen ska ha en hållbarhetsstrateg på heltid som ser till att hela organisationen driver på klimatarbetet tillsammans med näringslivet, civilsamhället och alla vi som bor i Salem. Denna satsning tillsammans med klimatutbildningar för tjänstemän och politiker och ett utökat samarbete med externa aktörer såsom Energirådgivarna ska öka takten i arbetet mot klimatförändringarna.

– Med en ekonomi i balans kan vi samtidigt göra satsningar. Nu tar vi stadiga kliv mot ett bättre klimat genom kompetenshöjande insatser och ett stöd till salemborna att välja klimatsmart. Vi satsar ocks på ett läslyft och att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga, säger Raili Nilsson, gruppledare för Centerpartiet i Salem.

Centerpartiet har i alliansens budgetförslaget för 2023 varit särskilt pådrivande om:

  • En hållbarhetsstrateg på heltid som ska se till att klimatfrågan ständigt ligger i topp på agendan inom alla verksamheter.
  • Mer kompetensutveckling inom klimatarbete för politiker och tjänstemän.
  • Ett utökat samarbete med externa aktörer kring energirådgivning, återvinning med mera för att göra det lättare för salemborna att göra klimatsmarta val.

Läs alliansens förslag till budget.