Alliansen fortsätter i majoritet i Salem

Alliansen i Salem, ett av Sveriges mest varaktiga politiska samarbeten, fortsätter. Centerpartiet har tillsammans med M, L och KD enats om en politisk plattform som sätter skola och omsorg i fokus, och lyfter fram arbetet mot psykisk ohälsa. Arbetet för ett klimatneutralt och hållbart Salem ska fortsätta, där vi tar hänsyn till naturvärden och våtmarker i planarbeten, främjar biologisk mångfald och underlättar för alla salemsbor att leva klimatsmart.

- Vi kommer att fortsätta arbeta för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Salem. Vi fortsätter också att stärka miljö- och klimatarbetet vilket är helt nödvändigt för att klara klimatkrisen. Jag är även glad för ett ökat fokus på en trygg och likvärdig skola där varje elev får möjligheten att lyckas och må bra, säger Raili Nilsson, gruppledare för Centerpartiet.

Våra kärnverksamheter och service till invånare bygger på en ansvarsfull politik, det ska väljarna kunna kräva av oss i Alliansen.

Viktiga projekt de närmaste fyra åren är utvecklingen av Salems stadskärna, renovering av ishallen samt att modernisera sim- och sporthallen.

Salem ska vara en kommun där alla har möjlighet att skapa sin egen framtid – oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vart du är på väg.

– Att alla människors lika rätt och värde ska genomsyra allt arbete och alla beslut är en självklarhet för oss idag. Men nog så viktig att hålla vakt om med tanke på vad som händer i omvärlden, säger Raili Nilsson.