Salems hemtjänst bäst i Sverige på små personalgrupper

En hemtjänstpersonal och en äldre kvinna tittar tillsammans i en bok.

En 65-plussare i Salems kommun möter färre ansikten inom hemtjänsten än i alla andra kommuner i Sverige. Det är väldigt viktigt för den äldres trygghet, säger Anna Helena Brandt, vice ordförande i socialnämnden.


I Salem har vi minskat antalet medarbetare som 65-plussare med hemtjänst möter under en tvåveckorsperiod – från åtta till sex under de tre senaste åren, en förbättring med 25 procent. Det är bäst i Sverige (!). I den kommun som ligger sämst till kan en äldre möta så många som 25 olika ansikten från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod. Det visar en sammanställning som Dagens samhälle har gjort av statistik från SKR (Sveriges kommuner och regioner).

"Det är viktigt med små stabila personalgrupper för att man ska känna sig trygg."

– Salem har under några år varit ledande i länet på små personalgrupper i hemtjänsten och är nu även bäst i Sverige. Vi är glada att vi kunnat hålla den här nivån under flera års tid och vårt mål är förstås att fortsätta med det. Det är oerhört viktigt för att äldre ska känna sig trygga i sina hem, säger Anna Helena Brandt (C), vice ordförande i Socialnämnden.

– Forskning visar att kontinuitet är en viktig faktor för en stabil och pålitlig omsorg och möjliggör högre livskvalitet. Det kan också hjälpa till att bygga upp förtroende och relationer mellan oss och hemtjänsttagaren, säger Mehram Moazami, enhetschef för hemtjänsten i Salems kommun, till Dagens Samhälle.

I kommunens hemtjänst finns ett stort kundfokus, en medveten strategi för att medarbetarna ska trivas och en bas med återkommande vikarier så att det sällan blir helt nya ansikten, vilket vi tror är ett framgångsrecept.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle.

Källa: Dagens Samhälle / SKR, 6 april 2023