STOPP! Lägg inte ner buss 745!

Buss 745 hotas av nedläggning. Centerpartiet i Salem kommer att kämpa för att ha den kvar.


Region Stockholm vill lägga ner buss 745 som går mellan Salem och Fridhemsplan.

– Det är oerhört provocerande när trafikregionrådet Anton Fendert (MP) kallar det “väldigt små förändringar”, säger Raili Nilsson, gruppledare (C) och kommunstyrelsens vice ordförande i Salem.

För Salem skulle det vara en väldigt stor förändring – för alla invånare som försöker få ihop livspusslet, och för kommunens mål om att bli klimatneutral. Salem är en så kallad pendlarkommun, det vill säga en mycket stor del av alla invånare pendlar ut från kommunen till jobb och aktiviteter. För att få ihop livspusslet – och klimatarbetet – är det nödvändigt med en väl utbyggd kollektivtrafik.

Salem ligger precis bredvid E4 vilket gör det väldigt lätt att välja bilen. Vi har en klimatkris som behöver åtgärdas nu, inte sen. Och däri ligger bland annat att få fler att välja miljövänlig kollektivtrafik. Vi behöver snarare se fler busslinjer för tvärförbindelser.

745 är dessutom det enda sättet att resa kollektivt till Stockholm när pendeltåget inte går – vilket vi blev varse både under snöstorm och lokförarstrejk.

– Vi vill minska bilberoendet och främja pendling med kollektivtrafik. Buss 745 mellan Salem och Fridhemsplan har funnits sedan 2006 och det är en grov felprioritering att lägga ner den, säger Raili Nilsson.

Läs artikel i Mitti: Salempolitiker tar strid mot indragna bussar

Läs insändare i Länstidningen: Stopp! Lägg inte ner buss 745