"Salem har ett klimatbokslut – nu ökar vi takten"

– Klimatsmart upphandling är ett måste, säger Wictoria Berglund (C), ansvarig för klimatfrågor i Mittenstyret i Salem.

På kommunstyrelsen den 4 mars presenterades Salems första klimatbokslut – en rapport över kommunens koldioxidutsläpp och hur de är fördelade i kommunorganisationen. Nu satsar Mittenstyret på mer klimatsmarta inköp och ett klimatråd som ska samla kommunens goda krafter. 

– Nu har vi fått en tydligare karta över var vi bör lägga fokus i organisationen för att få störst effekt, säger Wictoria Berglund (C), ansvarig för klimatfrågor i Mittenstyret.

Klimatbokslutet visar att den största delen av kommunens utsläpp, 71 %, kommer från inköp. Klimatsmart upphandling är därför ett måste.

– Vi ligger i startgroparna att införskaffa ett nytt inköpssystem som väger in klimatfördelar. Vi har sedan tidigare antagit en hållbarhetspolicy för upphandling och den kommer att utvecklas löpande. Varje förvaltning har ett ansvar att se över sina egna inköp och vi behöver säkerställa en hög kompetens kring miljö- och klimatkrav, säger Wictoria Berglund.

– Nästa steg är att ta fram en klimatfärdplan med delmål och konkreta åtgärder på kort och lång sikt. Där kommer de extra resurser som Mittenstyret avsatt i budget för 2024 väl till pass, säger Wictoria Berglund.

Sedan tidigare finns en koldioxidanalys och koldioxidbudget för Salems kommun som geografiskt område. Tillsammans med det nya klimatbokslutet för kommunorganisationen utgör den basen för klimatfärdplanen.

Kommunens verksamheter står för 10–15% av Salems totala utsläpp. Den största delen ligger alltså utanför kommunorganisationens verksamhet. Det är därför nödvändigt att många lokala krafter arbetar tillsammans i klimatfrågan.

– Mittenstyret startar nu upp ett Klimatråd för att skapa nya nätverk och jobba tillsammans med de som bor och verkar i Salem. Kommunorganisationen ska föregå med gott exempel, men det är bara tillsammans vi kan uppnå ett klimatneutralt Salem, säger Wictoria Berglund.

Kort om Salems klimatbokslut

Klimatbokslutet har tagits fram av konsultföretaget 2050 och är en kartläggning av växthusgasutsläppen för förvaltningsorganisationen 2022. Det kommer att användas som basår för att följa utvecklingen över tid samt som underlag för identifiering och prioritering av åtgärder för att minska Salems kommuns klimatpåverkan.

Klimatbokslut för Salems kommun (pdf) , 1.4 MB.

Kontakt:

Wictoria Berglund (C), klimatpolitisk talesperson för Mittenstyret i Salem

wictoria.berglund@salem.se