Ilse Forsberg är årets Wilhelmina 2024

Wictoria Berglund, gruppledare för Centerpartiet i Salem, Ilse Forsberg, Årets Wilhelmina 2024 och Åsa Dahl, gruppledare för Liberalerna i Salem.

Den 26 maj kl 15 delade Centerpartiet och Liberalerna i Salem gemensamt ut diplom och bjöd på hembakt Wilhelmina-tårta vid Wilhelmina af Tibells plats på Rönninge torg. Ilse Forsberg får utmärkelsen Årets Wilhelmina för sitt sätt att engagera sig i andra människor. En rak och stark kvinna med ett stort hjärta, som får saker gjorda och som inte är rädd att säga ifrån.

– Det här hade jag inte väntat mig, jag är fortfarande i chock. Men mycket glad och stolt, säger Ilse Forsberg.

Vi vill lyfta kvinnor som Ilse som har gjort ett avtryck i lokalsamhället oh som kan inspirera andra. Kvinnor måste få ta mer plats i historien, säger Wictoria Berglund, gruppledare för Centerpartiet.

– Wilhelmina af Tibell levde hela sitt liv i Rönninge och var en nyckelperson i framväxten av det moderna Rönninge. För andra året i rad delar vi ut en utmärkelse till hennes minne, säger Åsa Dahl, gruppledare för Liberalerna.

Därför får Ilse Forsberg Årets Wilhelmina 2024

"Ilse är drivkraften bakom Väntjänsten. Hon hjälper ensamma och anhörigvårdare att handla och att få komma ut en stund. Tar med dem som vill runt jul för lunch. Under Covid gjorde hon en stor insats. Ilse har under större delen av sitt liv varit engagerad i samhället genom bland annat sitt politiska engagemang, sitt engagemang i kyrkan och för de socialt utsatta. En insats som vi tycker bör uppmärksammas. En rak och stark kvinna med ett stort hjärta, som får saker gjorda och som inte är rädd att säga ifrån."

Om Wilhelmina-utmärkelsen

Wilhelmina-utmärkelsen delas ut gemensamt av Centerpartiet och Liberalerna i Salem för att lyfta fram inspirerande kvinnor i Salems kommun, som likt Wilhelmina af Tibell har gjort ett avtryck i lokalsamhället.

Vem var Wilhelmina af Tibell?

Wilhelmina af Tibell (1814 – 1895) tillbringade hela sitt liv i Salem, på familjens gårdar Rönninge och Uttringe. Hon var filantrop och samhällsbyggare, och en nyckelperson i framväxten av det moderna Rönninge. Af Tibell påverkade bland annat dragningen av Järnvägslinjen mellan Stockholm och Södertälje så den kom att passera över Rönninge gårds mark. Rönninge station öppnades 1888.

Hon arbetade för bättre villkor för tjänstefolket och omdanade gårdarnas statare till torpare, och hjälpte dem skapa odlingsbar mark.

Målande och detaljrikt beskrev hon driften av sina två gårdar och tillhörande mark och torp i ”Beskrivning övfer Uttringe och Rönninge” utgiven 1875. Tack vare hennes texter har vi en ovärderlig kunskap om livet i Salem för 150 – 200 år sedan.

För mer information om Årets Wilhelmina kontakta: Wictoria Berglund