Birgitta Hafström

Birgitta Hafström


Birgitta är kretsstyrelseledamot, ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, ersättare i socialnämnden, och ersättare i kommunfullmäktige.

w_hafstrom@hotmail.com

Vem är du?

– Jag har många intressen. De senaste åren har jag studerat politiken i Salems kommun. Det är givande att engagera sig och delta i kommunala frågor, lära sig hur vår omgivning styrs och kan utvecklas.

Varför är du Centerpartist?

– Centerpartiet är ett jordnära, liberalt och demokratiskt parti. Som medlem kan man delta i att utveckla våra mål i samhället på ett balanserat sätt. Det gillar jag.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Alla våra barn måste få ha en pålitlig och stabil skolmiljö. Ekonomin får inte brista. Det måste vara attraktivt att vara anställd i skolans värld. Vi fortsätter utvecklingen med kraft för allas skull. Möjligheterna för våra äldre ska ge bättre möjligheter för ett aktivt liv i vår kommun. Äldreomsorgen måste stabiliseras på alla plan, en närvarande personal är allt viktigare. Resurser måste finnas i tillräcklig hög grad.

Ditt lokala tips?

– Ge dig ut i de olika delarna av Salem och hitta olika områden där du kan lära känna naturen på olika sätt och aktivera dig. Min favorit är området jag bor i. Mycket grönska och bra miljö för våra bin.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.