Torbjörn Ollas

Personbild


Torbjörn är ledamot i bygg och-miljönämnden.

torbjorn.ollas@helm.se

I mitt tidigare yrkesliv var jag lärling, anställd och sedan företagare som kakelugnsmakare. Högskolestudier bl.a. i Stockholm, har givit mig djupare kunskaper om samhällsbyggnad, miljö och byggnation och har därefter fått tjugo års yrkeserfarenhet som projektledande arkitekt. I den rollen har jag hanterat detaljplaneframtagande, utredningar, miljödomsärende/miljöbalken, projekterings- och byggledning för stora och små projekt.

Varför blev du medlem i Centerpartiet?

Många klagade på ”politiker” så jag ville se vad de gör och om man kunde bidra med något, därför gick jag med. Den decentralistiska idén tilltalar mig. Tanken var att bli en passiv medlem men de trevliga medlemmarna gjorde att det blev mer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.