Yvonne Berglund

Personbild


Yvonne är ordförande i kretsstyrelsen och vice ordförande i Södertörns överförmyndarnämnd

yvonne.berglund@centerpartiet.se

Vem är du?

– Jag är en aktiv pensionär som också arbetar som redovisningskonsult och coach till människor som stöter på svårigheter i livet, såväl privat som på jobbet.

Varför valde du Centerpartiet?

– Det handlar om värderingar och medmänsklighet. Jag tycker Centerpartiet är det enda partiet som både värnar allas lika rätt och värde, och individens frihet på riktigt. Partiets devis att ge kraft åt alla människor står jag bakom till 100 procent.

Vad brinner du för?

– Trygghet inom alla områden. Utan trygghet blir samhället splittrat. Ta hand om och värna våra grönområden när Salem växer, företagande och en bra skola.

Vilka ställen i kommunen skulle du tipsa om?

– 4H-gården, utegymmet samt alla våra motionsspår. Där kan ni träffa på mig ganska ofta:-)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.