samhället måste vara tillgängligt för alla!

Bild

Samhället måste vara tillgängligt för alla och en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor i vardagen!

Visste du att det, bland annat, finns hörselslinga på Murgrönan, badramp vid Möllebadet och blindstråk och anpassade redskap i utegymmet i Garnuddens naturreservat?

Centerpartiet vill också

  • Öka valfriheten och rätten till att bestämma över sin egen vardag
  • Värna om den personliga assistansen
  • Göra det lättare för alla att arbeta eller studera

Hur tycker du att Salem kan bli bättre för personer med funktionsnedsättning?
Om du anger mejladress och /eller telefonnummer kommer vi att återkoppla till dig. Vi kommer inte att använda uppgifterna till något annat utan ditt samtycke.

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ och remissinstans i övergripande frågor som berör funktionsnedsatta personers situation i kommunen.

Här kan du läsa mer om tillgänglighetssatsningarna i Garnuddens naturreservat


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.