Alliansgruppens årsbokslut 2019

Det har nu gått ett helt budgetår sedan Alliansgruppen i Sigtuna kommun tog över styret.

Året har präglats av hårt arbete med att påbörja leveransen av det vi lovade i valet 2018 och i enbart kommunstyrelsen har över 200 beslut fattats.

Vi har bland annat:

  • Satsat drygt 20 miljoner på trygghetsarbetet.
  • Genomfört medborgardialog inför kommande utbyggnad av Rosersberg.
  • Skapat en struktur för att förbättra samverkan mellan hem och skola i syfte att öka studiero, trivsel och trygghet i skolan.
  • Inlett upphandling av externa hemtjänstföretag i syfte att öka kvaliteten.
  • Digitaliserat handläggningsprocessen inom försörjningsstöd för att stärka arbetet med att få individerna som lever på försörjningsstöd i egen försörjning.
  • Ingått en samverkansöverenskommelse med polisområde nord kring snabbförfarande av unga lagöverträdare.
  • Öppnat biblioteket i Valsta centrum efter renovering av lokalerna.
  • Prioriterat vatten och avloppsfrågor för att möta samhällets behov och efterfrågan.

Läs mer här:

Årssbokslut 2019 , 3.8 MB.