Islossning i bilpoolen

Insändare i märsta.nu publicerad 11 april 2023

Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet. Sedan 3:e april finns en gemensam bilpool med elva bilar vid kommunhusets garage. Vill man boka en elbil får man nog vara tidigt ute. Från början är det nämligen bara en bil som uteslutande går på el, men fler elbilar kommer i höst (totalt tolv stycken). I övrigt är det fyra stycken bensinbilar, med miljöklass 6, och sex stycken hybrider. Det långsiktiga målet är att kommunens samtliga personbilar ska vara fossilfria.

Sigtuna kommun har i fullmäktige beslutat om fyra övergripande mål. Kommunen ska ha en ”Stabil kommunal ekonomi”, ha ”Bra kommunal service”, vara en ”Attraktiv arbetsgivare” och arbeta med en ”Hållbar samhällsutveckling”, vilket just det här handlar om.

I samband med beslutet har man enats om att i möjligaste mån införliva FN:s globala miljömål Agenda 2030 i verksamheten. Flera av miljömålen berörs av det här initiativet. Nummer 7 Hållbar energi för alla, nummer 11 Hållbara städer och samhällen och nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Förutom bilpoolen finns det också en cykelpool till förfogande, för kortare tjänsteärenden. Den består av elva cyklar varav fyra är elcyklar.

Den här typen av åtgärder är något som är viktigt för Centerpartiet och övriga kommunledningen.

Så ser du någon komma susande med vårvinden fläktande runt hjälmen kan det mycket väl vara fråga om ett kommunalt tjänsteärende.

Gill Brodin (C) Ordförande i Agenda2030-utskottet