Centerpartiet välkomnar lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Centerpartiet välkomnar lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som kommer korta ner och skynda på så att viktiga beslut kan fattas snabbt utan onödig byråkrati

Syftet med lagen som träder i kraft 1 juli 2020 är att restaurangbranschen, myndigheter och kommuner tillsammans hjälps åt för att minska spridningen av covid-19. Ansvaret för att trängsel undviks och smittspridning så långt som möjligt kan förhindras hamnar på den som driver serveringsstället.

Det som skiljer den här lagen från de föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som togs fram i mars är att tidigare var det enbart smittskyddsläkare som hade befogenhet att stänga ett serveringsställe. Nu ligger beslutsfattandet på Miljö- och hälsoskyddskontorets förvaltningschef som i sin tur kan vidaredelegera beslutsrätten till annan anställd. På så vis kan den som utför kontrollen snabbt fatta beslut om föreläggande alternativt stängning under en viss tid eller tillsvidare. Vid behov ska samråd med smittskyddsläkare ske.

Glöm inte att var och en har ett eget ansvar i att hålla avstånd och respektera eventuella begränsningar.

  • Gill Brodin (C), Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Petra Ullenius (C), Ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden