Nyheter i "bladet" juli 2020

Kort information kring:

  • Agenda 2030
  • Valfrihet inom hemtjänsten
  • Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
  • Utflyktstips

Se hela flygbladet HÄR , 139.3 kB.