Slå dövörat till när gnällspikarna knorrar

Insändare i märsta.nu publicerad 12 maj 2023

Det luftas mycket missnöje i kommentarsfälten på Facebook och Instagram. Särskilt när det gäller samhällsfrågor, som exempelvis kommunal verksamhet.

Det är ingen som lyssnar.”, ”Det spelar ingen roll vad vi säger.”, ”De struntar i oss och gör som de själva tycker ändå.”

Men stämmer det verkligen? Är det så illa?

Tittar man närmare tonar en annan bild fram. Ta Sigtuna Kommun som exempel. Man har genomfört ett stort antal samtal, eller ”dialoger” som det kallas på ”kommunaliska”, när man har satt igång stora projekt. När man skulle ta fram en ny landsbygdsstrategi pratade man med barnen i Skepptunaskolan och Odensalaskolan. Man lyssnade med företagare i Märsta vad de hade att säga. Det gjordes en seniordialog för att få in synpunkter från de äldre. Och man pratade med sammanlagt 200 invånare i Skånela, Odensala, Lunda och Haga. Vad hade de för förväntningar på framtiden på landsbygden? Alla synpunkter man fick in analyserades och kokades ner till det viktigaste. Det fördes sedan in i projektplanerna och är nu byggstenar för hur vår landsbygdsstrategi kommer att se ut.

På samma sätt genomfördes en dialog med invånarna på Magne/Ymergatan i Valsta. Man frågade invånarna vad man skulle göra om man fick 200 000 kronor till förbättringar. Det kom in 50 olika förslag. De bearbetades och av de 15 som sållades fram fick fyra förslag vinnande röstantal. På så vis bestämdes det att man ska öka antalet sittplatser på innergårdarna, göra grillplatser och andra förbättringar på utemiljön. Och så vill man ha igång grannträffar. Allt detta tack vare att invånarna deltog i dialogen.

Listan är lång om man vill se alla tillfällen där kommunen behöver hjälp med synpunkter. Dialog är nyckelordet.

Så håll för öronen när alla gnällspikar påstår att de där uppe inte lyssnar. Det är helt enkelt inte sant. Och nästa gång du får nys om att man vill ha in synpunkter: haka på! Hjälp till med dina åsikter! Vem vet, kanske blir det just ditt inspel som lyfts fram som ”alldeles förträffligt”?

Ju fler som deltar vid dialogerna desto större chans har vi att tillsammans skapa en långsiktigt hållbar kommun.

Gill Brodin (C)
Ordf, Agenda 2030 Utskottet