Äldre får välja sin omsorg, som har god kvalitet

Äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste uppgifter. Våra äldre förtjänar en bra omsorg. Omsorgen ska vara respektfull och det ska finnas nära vård att lita på.

Äldre ska få välja sin omsorg och serveras god mat av bra kvalitet. För att äldre ska få tillräckligt med näring kan måltiderna behövas delas upp med mindre portioner men flera gånger om dagen.

Vi arbetar för att det ska finnas platser där äldre kan umgås och träffas. Vi vill motverka ensamheten hos våra äldre. Projektet kultur365 är ett bra exempel vi vill stärka.

Vi blir fler äldre med vård/omsorgsbehov samtidigt som personalförsörjningen är ansträngd. Vi måste framåt hitta smarta lösningar för äldre att få sin rätt till god äldreomsorg och göra det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen i Södertälje kommun. Det råder stor brist på undersköterskor. Vi måste fortsatt satsa på vårdbiträden, med en kortare utbildning än undersköterskorna.

Centerpartiet ser det som självklart att vi tar vara på och utvecklar digitaliseringens möjligheter inom hälsoområdet, det innebär bland annat att erbjuda äldre digitala hjälpmedel samt att digitaliseringen underlättar och effektiviserar för personal inom vård, hälsa och omsorg.

Centerpartiet arbetar för:
  • att de måltider som serveras i äldreomsorgen ska vara inbjudande, maten ska vara både god och näringsrik och lagas på plats. Hela måltidssituationen är viktig och antalet måltider per dag anpassas till den enskildes behov.
  • att minska ensamheten bland äldre bland annat genom fler mötesplatser och mer uppsökande verksamhet.
  • att satsa på personalens språkkunskaper i svenska.
  • att satsa på att utbilda vårdbiträden med en kortare utbildning än undersköterskor för att stärka bemanningen i äldreomsorgen.
  • att öka användningen av digital teknik i kommunen. Det gäller både trygghetsskapande tekniska hjälpmedel för invånarna och digitala system som effektiviserar administrationen. Minskad administration ger mer tid för omsorg och vård.
  • att ge äldre möjlighet att fortbilda sig när det gäller användningen av olika digitala hjälpmedel.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.