Kultur & fritid

Det finns flera framgångsrika exempel runt om i världen där medveten investering i kulturella tillgångar har ändrat trenden på sociala problem och omvandlat dem till social välfärd och därmed förbättrad självbild. Ett bra exempel är Bilbao i Spanien, en stad som utvecklades från ett krisdrabbat samhälle till ett internationellt besökscentrum. Det mest kända exemplet på samverkan mellan kommun, näringsliv och kultur skedde i London för utveckling av Southbank, ett område med sociala och ekonomiska problem. Med Tate Modern-museet i spetsen har man under kort tid fyrdubblat det sociala kapitalet för varje krona som myndigheterna investerat i kulturen.

Kulturen har möjlighet att odla goda motkrafter, ge barn och ungdomar mångsidiga uttryckssätt och stärka enskilda individer och vår demokrati. För Centerpartiet är det självklart att vi stöttar Södertäljes föreningsliv, kulturföreningar, studieförbund, scouter, idrott och andra ideella föreningar.
Studieförbunden är viktiga aktörer som erbjuder folkbildning och en stor kulturverksamhet
inom många områden. De är även viktiga aktörer i arbetet för att stärka vårt demokrati- och integrationsarbete. Därför bör det kommunala stödet till studieförbunden stärkas.

Södertäljes många och aktiva idrottsföreningar kräver att det finns bra idrottsanläggningar runt om i hela kommunen, allt ifrån spontan-idrottsplatser till elitanläggningar.

Bra fritidsgårdar och ett spännande föreningsliv tillhandahåller goda mötesplatser för ungdomar. De utgör motkraft till den kriminella rekryteringen av ungdomar till brottslighet. En utmaning för fritidsgårdar är att vara attraktiva och trygga platser för flickor. En bra verksamhet är till exempel Tjejhuset som vi vill fortsätta stötta.

Centerpartiet arbetar för:

  • att studieförbunden får goda förutsättningar att fortsätta sitt arbete för demokrati och folkbildning.
  • att kommunens idrottshallar och andra anläggningar prioriteras och kan användas året runt, exempelvis konstgräsplaner för fotboll.
  • att kommunen investerar i fler spontanidrottsplatser, fotbollsplaner och ishall i Södertälje.
  • att stärka fritidsgårdarnas fortsatta utveckling.
  • att utveckla förutsättningar för och stöd till föreningslivet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.