Näringsliv och besöksnäring

Vi i Centerpartiet verkar för företagande, jobb och tillväxt i hela kommunen. Företagen och näringslivet är motorn i samhället. Företagen skapar jobb som ger människor inkomster vilket genererar skattepengar till vår gemensamma välfärd. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv vi lägger grunden för ett välmående samhälle och skapar förutsättningar för satsningar inom vård, skola och omsorg.

NÄRINGSLIV

Södertälje är en kommun som arbetar för att få ett bra företagsklimat och vi i Centerpartiet är stolta över att vara pådrivande i detta arbete. Vi är medvetna om att mer finns att göra. Vi måste kontinuerligt vässa vår konkurrenskraft för att behålla och öka tillväxten som skapar förutsättningar för välfärd. På kommunal nivå ska vi aktivt arbeta för att underlätta för företagande på alla sätt som det är möjligt för en kommun att göra: Minska byråkrati, avgifter och ledtider för att nämna några. Genom bättre företagsklimat kan vi få fler nya, växande, lönsamma företag där fler jobb skapas.

Centerpartiet har en grundläggande uppfattning som bygger på gemensamt ansvar där individen har en central roll. Egen försörjning och arbetslinjen är en viktig del i vår politik. För att arbetslinjen ska kunna förverkligas och bli ett verktyg som leder bort från bidrag och till egen försörjning måste företagande och företagaren stöttas. Vi ska ge företagen det bemötande de förtjänar, ja vi vill hjälteförklara våra företagare som är grunden för all välfärd.

Södertälje ska vara en aktiv part i samarbetet med näringslivet för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i kommunen. Det ska vara enkelt att vara företagare i Södertälje och få stöd i utvecklingen. I skolan ska entreprenörskap och företagande vara en naturlig del i undervisningen. Vi vill att det ska vara möjligt för ungdomar att prova på att vara företagare med stöttning under sommarmånaderna. Vi vill att kommunen ska vara med och forma framtidens jobbskapare.

Det är angeläget att livskraftiga Södertälje tar vara på att främja mångfald i näringslivet. Detta kan bland annat ske genom medveten kommunal upphandling. Självklart skall vi följa lagarna och ta vara på gemensamma fördelar. Men vi ska också pröva den lokala marknaden genom att forma anbuden för att öppna för mindre företag att kunna delta i anbudsgivningar, det gynnar det lokala företagen. Det är viktigt även för att vidga marknaden till nya aktörer och bidra till dynamik i näringslivet.

Allt kommunen gör idag behöver kommunen inte göra i framtiden. Samtidigt ska det som fungerar bra, inte förändras för förändringens skull. Självklart skall kommunens koncern inte konkurrera med ojämlika förutsättningar med privata företag, utan framförallt ta ansvar för så kallade naturliga monopol eller medverka till att öka mångfalden på marknaden där monopolliknande situationer förekommer. Centerpartiet ser pragmatiskt på denna typ av frågor, men vill tydligt ta vara på de möjligheter kommunen har till att förbättra företagsklimatet.

BESÖKSNÄRING

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbaste växande näringar och utgör en betydande del av tjänstesektorn. Besöksnäringen har en inneboende handlingskraft och framtida potential. Det finns flera forskare som vågar påstå att med rätt agerande och investeringar kommer besöksnäringen att sysselsätta fler än så dubbelt så många människor i Sverige 2025.

Vi är av den uppfattningen att besöksnäringen i Södertälje kan fortsätta att utvecklas avsevärt, grundförutsättningarna finns för ett större utbud av boende, handel och restauranger. Här går det att förena stad och land.

Besöksmålen finns med allt vad staden kan erbjuda, ett rikt restaurangutbud, vatten ända till gågatan, Tom Tits, Torekällberget en avancerad skatebana, Sydpoolen, Slussholmen och kusens backes grönska, kulturhuset i Järna, Skansholmens skärgårdskrog, Oaxens vandrarhem, Tullgarns slott och många hantverksbutiker och andra spännande och trivsamma besöksmål på landsbygden och i staden efter till exempel Utflyktsvägen.

Centerpartiet arbetar för:

  • att göra det enklare att starta och driva företag samt billigare att anställa. Fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag.
  • att genom lägre skatter och mindre regelkrångel underlätta för företagen att växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för att fylla i blanketter.
  • att sänka arbetsgivaravgifterna för de som står längst från arbetsmarknaden: unga, långtidsarbetslösa och nyanlända.
  • att skapa mer företagsmark för små och medelstora företag att etablera sig på.
  • att Kommunens upphandlingar ska utformas på ett sådant sätt att även mindre företag kan vara med och lägga anbud.
  • att införa sommarlovsentreprenörer där unga får stöttning att prova på att vara företagare under några sommarveckor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.