Nationella politiska program i korthet

Bild

På partistämman hösten 2023 togs tre nya politiska nationella program för skolan, miljö och klimat samt för landsbygden. Nedan ser ni programmen i korthet.

EN SKOLA FÖR LIVSRESOR
Svensk skola behöver få mer pengar för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag. Därför vill vi införa en ny modell för skolpengen. Samtidigt ser vi hur dagens betygssystem bidrar till betygsinflation och slår undan benen på våra barn och unga. Så kan vi inte ha det. Vi vill öka jämlikheten och höja kunskapsresultaten för att alla barn, oavsett om de bor i centrum, i förorten eller på landsbygden, ska få möjlighet att göra livsresor.

Våra förslag för en skola för livsresor:
Se till att statliga pengar går direkt till skolorna. (Så kallat sektorsbidrag istället för riktade statsbidrag.)
Inför sammanvägd bedömning för betyget E och utred betyget F.
Inför ett offentligt mål för antal medarbetare per rektor inom förskola och skola.
Ställ språkkrav för personal i förskola och pedagogisk omsorg.
Inför offentlighetsprincipen för samtliga fristående förskolor och skolor.
Förbjud vinstutdelning vid kvalitetsbrister.
Förbjud konfessionella inslag under skoldagen – konfessionella inslag ska endast få ske separat i rum och tid.


EN FOLKRÖRELSE FÖR KLIMATET
Alla, på landsbygden och i städerna, såväl hög-, låg-, som medelinkomsttagare, måste ges full möjlighet att vara med i folkrörelsen för klimatet. För ska vi klara omställningen, måste vi involvera alla människor, orter och branscher att välja det som långsiktigt lönar sig, både miljömässigt och ekonomiskt. Det ska vara lätt att göra rätt.

Våra förslag för en folkrörelse för klimatet:
En ny kraftfull klimatbonus för nya billigare miljöbilar OCH för begagnade miljöbilar, så att alla – inte minst de som är beroende av bilen på landsbygden – har möjlighet att byta till miljöbil.
Inför Tanka svenskt – alla ska råd att tanka grönt, svenskt, biobränsle.
Sänk skatt och moms på alla biodrivmedel, hög- och låginblandade, inklusive biogas och vätgas, till ett minimum.
Öka den svenska produktionen av biodrivmedel.
Ge knytpunkter på landsbygden, som bemannade mackar och lanthandlare, möjlighet att bli snabbladdningspunkter.
Inför ”Rätt till laddning” i anslutning till privatägda lägenheter med möjlighet att installera laddstolpe på egen bekostnad. Upprätta mål om minst 150 000 offentliga laddpunkter till 2030.
Underlätta installation av solceller och privatpersoners försäljning av solenergi till elnätet.
Säkerställ tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker.

Här kan du hämta hela programmet. , 300.2 kB.

HELA LANDET SKA UTVECKLAS
Vi lever i ett mångfacetterat land med både glesbygd och storstad, bruksorter och residensstäder. Sanningen är: alla delar av Sverige behöver varandra. Våra landsbygder bidrar med gröna innovationer, jobb och växkraft. Men förutsättningarna måste bli bättre och det ställer höga krav på politiken. Det måste gå att lita på skolan, vården och omsorgen i hela landet.

Våra förslag för att få hela landet att utvecklas:
Bygg ut yrkeshögskolan med minst 20 000 utbildningsplatser de kommande åren.
Stoppa lönegolvet för arbetskraftsinvandring.
Skriv av studieskulder för de som flyttar till glesbygdskommun för att arbeta inom ett bristyrke med markant kompetensbrist.
Förlossningsvården ska finnas närmare kvinnor genom en sammanhållen vård som möjliggör fler barnmorskeledda kliniker som kompletterar de större sjukhusen.
Tillsätt en infrastrukturberedning som kan lämna förslag på insatser som behöver göras för infrastrukturen som helhet.
Stärk Sveriges beredskap för livsmedel och kritiska insatsvaror genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.