Kommundelsnämnder

Järna KDN
Per-Anders Fritshammar, 0708-414 081 (ersättare)
per-anders.fritshammar@sodertalje.se

Tina Karlsson, 070-792 77 32 (ersättare)
tikarlsson@gmail.com

Vårdinge KDN
Christina Fritshammar, 070-673 75 98 (ersättare)
christina.a.fritshammar@sodertalje.se

Hölö-Mörkö KDN
Linda Chalkias, 0733-404 845 (ordinarie)
linda@chalkias.se

Enhörna KDN
Robil Haidari, 070-256 72 20, ordinarie
robil.haidari@sodertalje.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.