Kommundelsnämnder

Järna KDN
Per-Anders Fritshammar, 0708-414 081 (ordinarie)
per-anders.fritshammar@sodertalje.se

Tina Karlsson, 070-792 77 32 (ersättare)
tikarlsson@gmail.com

Christine Liebensdörfer, 0708-148 902 (ersättare)
christine@skillebyhage.se

Vårdinge KDN
Bengt Tandberg, 070-200 25 26 (ordförande)
bengt.tandberg@sodertalje.se

Christina Fritshammar, 070-673 75 98 (ersättare)
christina.fritshammar@sodertalje.se

Hölö-Mörkö KDN
Linda Chalkias, 0733-404 845 (ordförande)
linda@chalkias.se

Patrik Arias, 070-689 55 54 (ordinarie)
patrik.arias@sodertalje.se

Jan-Christer Carlsson, (ersättare)
jan-christer.carlsson@sodertalje.se

Enhörna KDN
Björn Jonsson, 0708-444 386 (vice ordförande)
bjorn.jonsson@sodertalje.se

Lena Ljungquist, 070-269 35 11 (ersättare)
lena@wexthuset.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.