Kommunfullmäktige

Ordinarie
Tage Gripenstam, 0766-482 895
E-post

Robil Haidari, 070-256 72 20
E-post

Leif Åhlin, 070-497 48 04
E-post

Ersättare
Linda Chalkias, 073-340 48 45
E-post

Johan Johander, 072-301 12 00
E-post

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.