Kommunfullmäktige

Ordinarie
Tage Gripenstam, 0766-482 895
E-post

Robil Haidari, 070-256 72 20
E-post

Nina Wahlin, 073-511 08 23
E-post

Leif Åhlin, 070-497 48 04
E-post


Ersättare
Lena Ljungquist, 070-269 35 11
E-post

Per-Anders Fritshammar, 0708-414 081
E-post


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.