Nämnder

Arvodesnämnd
Birgitta Rolander, 070-281 33 38 (ordinarie)
birgitta.rolander@sodertalje.se

Leif Åhlin, 070-497 48 04 (ersättare)
leif.ahlin@centerpartiet.se

Kultur- & Fritidsnämnden
Johan Andersson, 073-154 21 44 (ordinarie)
hobymark@gmail.com

Margrith Aho, 076-697 38 87 (ersättare)
margarith.aho@sodertalje.se

Kommunrevisionen
Karin Westin Granat, 070-379 43 27 (ordinarie)
karin.westin.granat@scania.com

Miljönämnden
Lars-Olov Collin, 070-341 50 03 (ordinarie)
lars-olov.collin@sodertalje.se

Ingrid Hinojosa Catalan, 070-868 44 69 (ersättare)
ingrid@peeq.se

Omsorgsnämnden
Christina Fritshammar, 070-673 75 98 (ersättare)
christina.a.fritshammar@sodertalje.se

Fahima Madoson, 073-579 52 06 (ersättare)
fahima.madoson@sodertalje.se

Socialnämnden
Mari Ann Lundgren, 070-298 85 97 (ordinarie)
mari-ann.a.lundgren@sodertalje.se

Anette Sievers, 073-093 91 22 (ersättare)
anettes.konto@gmail.com

Stadsbyggnadsnämnden
Leif Åhlin, 070-497 48 04 (ordinarie)
leif.ahlin@centerpartiet.se

Johan Johander, 072-301 12 00
johan.johander@live.se

Tekniska nämnden
Tage Gripenstam, 0766-482 895 (ordförande)
tage.gripenstam@sodertalje.se

Anders Bruse, 070-287 76 30 (ersättare)
anders@bruse.com

Utbildningsnämnden
Nina Wahlin, 073-511 08 23 (ordinarie)
nina.wahlin@centerpartiet.se

Linda Chalkias (ersättare)
linda.chalkias@sodertalje.se

Valnämnd
Lars-Olov Collin, 070-341 50 03 (ordförande
lars-olov.collin@sodertalje.se

Tina Karlsson, 070-792 77 32 (ersättare)
tikarlsson@gmail.com

Äldreomsorgsnämnden
Karin Halldin, 072-552 43 10 (ordinarie)
karin.halldin@gmail.se

Anders Hammarlind, 076-118 39 87 (ersättare)
anders.hammarlind@telia.com

Överförmyndarnämnden
Birgitta Rolander, 070-281 33 38 (ordinarie)
birgitta.rolander@sodertalje.se

Kommunala Handikapprådet
Ewa Tempelman, (ordinarie)
ewa.tempelman@sodertalje.se

Kommunala Pensionärsrådet
Leila Haukkala, 073-693 97 41 (ordinarie)
sodertalje@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.