Nämnder

Arbets- och näringslivsnämnden
Abir Tasci, (ersättare)
abir.malo@live.se

Arvodesnämnd
Leif Åhlin, 070-497 48 04 (ersättare)
leif.ahlin@centerpartiet.se

Kultur- & Fritidsnämnden
Margrith Aho, 076-697 38 87 (ersättare)
margrithaho@hotmail.com

Kommunrevisionen
Karin Westin Granat, 070-086 94 54 (ordinarie)
ostergatan41@gmail.com

Miljönämnden
Ingrid Hinojosa Catalan, 070-868 44 69 (ordinarie)
ingrid@peeq.se

Omsorgsnämnden
Fahima Madoson, 073-579 52 06 (ersättare)
fahima.madoson@sodertalje.se

Socialnämnden
Henrik Hittig, 070-931 34 31, ersättare
henrik@hittig.se

Stadsbyggnadsnämnden
Leif Åhlin, 070-497 48 04 (ersättare)
leif.ahlin@centerpartiet.se

Åsa Hittig, 070-719 55 19, ersättare
asa@hittig.se

Tekniska nämnden
Tage Gripenstam, 0766-482 895 (oridnarie)
tage.gripenstam@sodertalje.se

Johan Johander, 072-301 12 00, ersättare
johan.johander@live.se

Utbildningsnämnden
Linda Chalkias, 073-340 48 45, ersättare
linda.chalkias@sodertalje.se

Valnämnd
Lars-Olov Collin, 070-341 50 03 (ordinarie)
lars-olov.collin@sodertalje.se

Tina Karlsson, 070-792 77 32 (ersättare)
tikarlsson@gmail.com

Äldreomsorgsnämnden
Karin Halldin, 072-552 43 10 (ersättare)
karin.halldin@gmail.se

Anders Hammarlind, 076-118 39 87 (ersättare)
anders.hammarlind@gmail.com

Kommunala funktionshinderrådet
Kristina Youssef, 076-946 86 39, ordinarie
kristinayoussef77@gmail.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.