Styrelser & Bolag

Styrelsen för Södertälje kommuns förvaltnings AB
Styrelsen för Telge AB
Tage Gripenstam, 0766-482 895 (ordinarie)
tage.gripenstam@sodertalje.se

Styrelsen för Söderenergi AB
Torbjörn Jonsson, 0708-442 110 (ordinarie)
torbjorn.jonsson@sodertalje.se

Styrelsen för Telge Nät AB
Ove Lundgren, 0766-480 628 (ordförande)
ove.lundgren@sodertalje.se

Lena Ljungquist, 070-269 35 11 (ersättare)
lena.ljungquist@sodertalje.se

Styrelsen för Södertälje hamn AB
Torbjörn Jonsson, 0708-442 110 (ordinarie)
torbjorn.jonsson@sodertalje.se

Lars Österlund, 070-655 38 74 (ersättare)
osterlund.b@telia.com

Styrelsen för Telgebostäder AB
Robil Haidari, 070-256 72 20 (ersättare)
robil.haidari@sodertalje.se

Margrith Aho, 076-697 38 87 (ersättare)
margarith.aho@sodertalje.se

Styrelsen för Telge Fastigheter AB
Lars-Olov Collin, 070-341 50 03 (ordinarie)
lars-olov.collin@sodertalje.se

Munir Rhawi, 073-655 02 15 (ersättare)
sodertalje@ranchsteakhouse.se

Telge Hovsjö AB
Robil Haidari, 070-256 72 20 (ersättare)
robil.haidari@sodertalje.se

Margrith Aho, 076-697 38 87 (ersättare)
margarith.aho@sodertalje.se

Styrelsen för Telge Återvinning AB
Robil Haidari, 070-256 72 20 (ordinarie)
robil.haidari@sodertalje.se

Souheil Haddad, 076-587 16 19 (ersättare)
alnesser-hd@hotmail.com

Telge Inköp AB
Leif Åhlin, 070-497 48 04 (ordinarie)
leif.ahlin@centerpartiet.se

Per Skoglund, 070-232 19 67 (ersättare)
per@persko.one

Telge Energi AB
Birgitta Rolander,070-281 33 38 (ersättare)
birgitta.rolander@sodertalje.se

Tom Tits experiment AB
Regiana Gripenstam, 070-241 29 46 (ordinarie)
regimvh@yahoo.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.