Ny Centerpolitik För Sollentuna!

Den 26-29 september gick Centerpartiets partistämma av stapeln. Totalt behandlades 742 motioner och 5 program. Här är ett urval av ny centerpartistisk politik som för Sollentuna och Sverige framåt.

Här är några av punkterna som Centerpartiet kommer att arbeta för:

  • Sveriges miljö- och klimatpolitik ska utgå från agenda 2030 och de globalt uppsatta 17 målen.
  • Screening för livmoderhalscancer även för kvinnor över 65.
  • Fossila bränslen i transportsektorn ska fasas ut till 2030, med vissa undantag. 2040 ska all flygtrafik i Sverige vara fossilfri.
  • Yrkeshögskolelyft tillsammans med en höjd gräns för studiestöd, från 47 till 60 år.
  • Ny mödra- och förlossningsvård med både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda kliniker.
  • Ökad polisiär närvaro i hela landet.
  • Obligatorisk klimatmärkning på livsmedel som förenklar för kunden att göra hållbara val.
  • Intensivår för nyanlända med fler timmar av svenskundervisning, arbete, praktik, och samhällsorientering.
  • Hälsosamtal i mödravården ska erbjudas, förslagsvis i samband med cellprovtagning.
  • Större kunskapsfokus i läroplanen

Vill du veta mer? Alla protokoll från stämman finns här.