Ny Centerpolitik - Närmare vård

Centerstämmans tredje debatt fokuserade på en närmare vård. Debatten präglades av perspektivet att kvalitativ vård och omsorg ska finnas närvarande i hela landet - stad så som glesbygd. Stor vikt lades vid mödra- och förlossningsvård, men även rätten till valfrihet i vården och elevhälsa diskuterades.

Stämman antog programmet "En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum" och en rad motioner. Här följer ett urval av vad Centerpartiet kommer att verka för inom vård- och omsorgsområdet.

Fritt sjukhusval

Stämman beslutade att köerna ska kortas och patientmakten ökas genom ett fritt sjukhusval. Patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet i större utsträckning, även i en annan region. Mer öppen information om kvalitet och väntetider ska samlas i portalen 1177.se.

Förbättrad mödra- och förlossningsvård

Centerpartiet vill se en sammanhållen vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård. Det ska finnas möjlighet att få träffa samma barnmorska under alla tre delar. Dessutom ska förlossningsvården kunna bestå av både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda förlossningskliniker. Allt för att skapa en större trygghet och en närmare vård.

Standardisering av utbildningen för undersköterskor

Det råder personal- och kompetensbrist inom vården. Centerpartier ser att en av lösningarna är en standardisering av utbildningen för undersköterskor och att undersköterskor ska tillåtas arbeta med fler medicinska och omvårdande uppgifter. Då krävs det att det anställs fler vårdbiträden och nya yrkesgrupper såsom matvärdar och transportörer.

Utveckla elevhälsan

Centerstämman beslutade att elevhälsan måste utvecklas. Detta genom att tydliggöra i skollagen att rektorer ansvarar för detta och att elevhälsa ska ingå som ämne i Rektorsprogrammet. Vidare ska Centerpartiet också arbeta för att livskunskap ska undervisas inom ramen för ämnet idrott och hälsa.

 

Vill du läsa mer om vård- och omsorgsbesluten från stämman? Läs protokollet i sin helhet här.