Sollentuna satsar på nya skollokaler

Två nya skollokaler slår höstterminen 2020 upp dörrarna. 1500 grundskoleelever i Töjnaskolan och Gärdeskolan påbörjar då ett nytt skolår i moderna och energieffektiva lokaler.

”Inspirerande att se kommunens satsningar på nya skollokaler bli verklighet”, säger kommunalråd Jonas Riedel (C) efter förra veckans besök på de båda byggprojekten.

I båda skolorna går elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Nya Töjnaskolan kommer vara treparallellig, medan Gärdeskolan till en början blir tvåparallellig. De moderna byggnaderna erbjuder flexibla lokaler som kan anpassas efter framtida elevunderlag. Lokalerna har ett särskilt fokus på elever och lärares arbetsmiljö. Dessutom är de nya skolorna energieffektiva.

”Nybyggnation i Sollentuna ska följa kommunens hållbarhetspolicy, så det är speciellt kul att få se hur klimatperspektivet lyfts fram”, säger Jonas Riedel (C), ordförande i Klimatnämnden.

Förutom nya skollokaler tillkommer också en idrottshall i anslutning till Töjnaskolan. Idrottshallen är en koncepthall som tagits fram i samarbete med idrottsföreningar, arkitekter och kommunen.