Alliansen vidtar åtgärder för Sollentunas företagare

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen där effekterna kan vara inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har därför samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta kommunens företagare.

Alliansen presenterar idag ett stödpaket till kommunens företagare innehållande en rad olika åtgärder.

- Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar just nu. Vi värnar om småföretagen, det är de som skapar arbetstillfällen i Sollentuna. Vi jobbar hårt för att vidta alla möjliga åtgärder som kan hjälpa oss alla i Sollentuna genom krisen, säger Jonas Riedel (C).

Inom miljö- och hälsoskydd kommer endast akuta tillsynsbesök att genomföras samtidigt som företagare ges uppskov på avgifter gällande miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak. Även bygglovsavgiften ges lov att skjutas på framtiden.

- Det är viktigt att företagarna ges andrum under den rådande krisen, säger Jonas Riedel (C).

Vidare kommer avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och tillfällig handel tas bort under den rådande situationen. Dessutom kommer uteserveringar ges tillåtelse att öppna omgående.

- Många restauranger vill öppna sina uteserveringar så fort som möjligt för att på så sätt få fler kunder. Dessa åtgärder kommer sänka deras kostnader och förlänga utesäsongen, säger Jonas Riedel (C).

De som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad. Dessutom uppmanar kommunen privata fastighetsägare som har lokalhyresgäster att se över vilka insatser som kan göras för att underlätta betalning av hyror under en övergångsperiod.

För att snabbare få ut pengar till företagarna sänker kommunen sin betaltid från 30 dagar till sju dagar.

I övrigt ska SEOM se över sina rutiner för anstånd med betalning.