Lär Känna Amela De La Cruz!

Amela de la Cruz är vår ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Nu får ni chansen att lära känna henne lite bättre. Vilka beslut tar vård- och omsorgsnämnden och vad gör hon när hon inte är politiker för Centerpartiet i Sollentuna?

Vad gör vård- och omsorgsnämnden?
– Nämndens ansvarsområden är äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder. Nämnden fattar beslut med syfte att ge god vård och omsorg till äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vilket beslut minns du lite extra från det senaste året?
– Sedan införandet av valfrihetssystemet LOV 2009 har mycket förändrats inom hemtjänsten. Nämnden tog nyligen beslut om att göra en grundlig genomlysning av valfrihet och kvalitet för hemtjänstverksamheten ur kund-, utförar- och ur nämndens ekonomiska perspektiv.

Var är det bästa med att vara politiker för Centerpartiet i Sollentuna?
– Det bästa med att vara politiker i Sollentuna är att jag känner att jag kan påverka de viktigaste frågorna och att den samlade kompetensen kan ge mig råd och stöttning är det behövs.

Vad gör du när du inte är politiker i vård- och omsorgsnämnden?
– Då jobbar jag på en skola i Sollentuna som specialpedagog/förstalärare.

Vilket är ditt bästa tips för en klimatsmart vardag?
– Mitt bästa tips är att cykla så mycket det går och konsumera mindre.