Kommunfullmäktige med årsredovisning 2019

Gårdagens kommunfullmäktige blickade tillbaka på verksamhetsberättelser från året som gått. Centerpartiet var representerade av Jonas Riedel (C), gruppledare i KF och ordförande i klimatnämnden, och Oscar Berggren (C), gruppledare i utbildningsnämnden.

Årsredovisningen 2019 visar ett Sollentuna där fler människor vill bo, fler företag vill verka och en kommun som satsar på miljö och klimat. Under 2019 ökade Sollentunas befolkning med 1329 personer, vilket är den största ökningen på många år. Dessutom raknades kommunen återigen som den femte bästa företagskommunen i Sverige. 2019 startades klimatnämnden med Jonas Riedel (C) som ordförande. Nämnden arbetar målmedvetet med att Sollentuna ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser och under 2019 har man lagt ner ett stort arbeta på att införa Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål i kommunen.

På grund av rådande omständigheter träffades kommunfullmäktige i går i en mindre skala efter en överenskommelse mellan samtliga partier. Totalt 31 ledamöter var närvarande för att debattera årsredovisningen. Centerpartiet i Sollentuna var representerade av Jonas Riedel (C) och Oscar Berggren (C).

Jonas Riedel, ordförande i Klimatnämnden, höll det inledande anförandet när nämndens verksamhetsberättelse godkändes. Bland annat redogjorde han för nämndens ekonomi, måluppfyllelse och arbete med att inför Agenda 2030.

"Klimatnämnden kan inte ensam förbättra klimatet och miljön, det gör vi tillsammans i alla delar av kommunen. Klimatnämnden kan skapa förutsättningar för det och där kommer Agenda 2030 att spela en viktig roll", sa Jonas under kommunfullmäktiges debatt.

Oscar Berggren, gruppledare i Utbildningsnämnden, berättade stolt om resultaten i Sollentunas skolor i sitt anförande.

"Att Sollentuna är en fantastisk skolkommun med fantastiska resultat, det får vi återigen bevisat i den här årsredovisningen. Vi slog rekord i meritvärden i årskurs 9 och andelen som tog gymnasieexamen vid kommunala Rudbecks gymnasium ökade", sa Oscar.