Lär Känna Roger Yrjas!

Vi fortsätter att presentera våra gruppledare i nämnderna. Näst på tur är Roger Yrjas, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Vilka beslut tar miljö- och byggnadsnämnden och vad gör Roger när han inte är politiker?

Vad gör miljö- och byggnadsnämnden?
– Miljö och byggnadsnämnden arbetar med bygglov, energirådgivning, hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd, djurskydd och livsmedelstillsyn.

Vilket beslut minns du lite extra från det senaste året?
– Beslutet om att ställa in sammanträdena i miljö och byggnadsnämnden i mars och april till följd av coronavirusets spridning visar hur vi påverkas globalt.

Vad är det bästa med att vara politiker för Centerpartiet i Sollentuna?
– Vi har en bra sammanhållning och en bredd på medlemmar med olika erfarenheter. Det finns alltid någon att fråga.

Vad gör du när du inte är politiker i miljö- och byggnadsnämnden?
– Då jobbar jag med samhällsbyggnad.

Vilket är ditt bästa tips för en klimatsmart vardag?
– Jag är noga med att kompostera. En kompostpåse ger biogas för 2-3 km med en biogasbil.