Agenda 2030: Hållbara städer och samhällen

I september antog Kommunfullmäktige i Sollentuna Agenda 2030 som ett ramverk till Sollentunas hållbarhetsarbete. Alla 17 hållbarhetsmål omfattas av policyn, men ett av de mål där kommunen har rådighet och ser störst lokalt behov är mål 11. Mål 11 syftar till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Jonas Riedel (C) är initiativtagare till att Agenda 2030 nu införs i kommunens alla verksamheter.

– Det finns mycket vi kan göra för uppnå mål 11 i Sollentuna kommun. Bland annat ser vi ett behov av att arbeta med integration och jämlikhet mellan bostadsområden, bygga bostäder för olika behov, samt att arbeta med den faktiska och den upplevda tryggheten och säkerheten i det offentliga rummet, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden.

Här får du några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 11:

  • Ta hand om det offentliga rummet. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats och samla skräp en dag!
  • Åk inte bil i onödan. Promenera, cykla eller åk kollektivtrafik till jobbet eller skolan. Spara bilresorna till de tillfällen du verkligen behöver.
  • Lär dig om vad du ska göra. Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av kris eller naturkatastrof.
  • Täpp igen hemma. Se till att det inte finns några fönster eller dörrar hemma som gör att kall luft läcker in och varm luft läcker ut.