Agenda 2030: Hållbar konsumption och produktion

På initiativ av Centerpartiets kommunalråd Jonas Riedel införs nu Agenda 2030 i kommunens alla verksamheter. Alla 17 mål omfattats, men ett av de tre mål där kommunen har rådighet och ser störst lokalt behov är mål 12. Mål 12 syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

– För att uppnå mål 12 tar kommunen ansvar för en hållbar inköpskedja. Hela organisationen ska medvetet sträva efter en hållbar konsumtion, återbruk och återvinning, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden.

Här får du några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 12:

  • Planera ditt resande. Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ner på din andel skräp.
  • Köp ful frukt. Mellan 20-50% av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!
  • Gör research när du ska köpa något. Med en enkel sökning på internet kan du hitta vilka företag som har ett schysst och hållbart arbetssätt som inte skadar miljön.
  • Gör egna presenter istället för att köpa. Tänk hållbart och kreativt. Kolla på inspirationsvideos på Youtube eller sök på nätet.