Alliansens budget för 2021

Centerpartiet och Alliansen presenterade i veckan sitt budgetförslag för 2021. Den innehåller satsningar på jobben, skolan och miljön, viktiga frågor för Centerpartiet. Här följer en sammanfattning av de största punkterna.

JOBBEN

Just nu stiger arbetslösheten i landet och i Sollentuna. Att prioritera åtgärder som får fler sollentunabor i arbete var därför en självklarhet i budgeten. Vi satsar på ett utökat antal platser på yrkesvuxenutbildningen för att det är en utbildning som i de flesta fall leder till jobb. Vi satsar också på utökade coachinginsatser för att den som står utanför arbetsmarknaden ska få rätt stöd för att få ett jobb.

SKOLAN

Det är viktigt att barn i Sollentuna får möjligheten att forma sin egen framtid. Den resan börjar i förskolan och fortsätter i grundskolan. I denna budget avsätter vi medel för att höja förskolechecken. För att alla barn ska få det stöd de behöver, tillför vi medel till den pott som fördelas till förskolor och grundskolor i socioekonomiskt utsatta områden.

MILJÖ OCH KLIMAT

Ett grönt och hållbart Sollentuna är högsta prioritet för oss i Centerpartiet. Därför var det viktigt för oss att bibehålla våra ambitiösa satsningar på miljö och klimat även i budgeten för 2021. Vi har dessutom satt upp ett nytt mål för hela kommunorganisationen att bli den första kommun som inte tär på jordens resurser.

ANSVARSFULL EKONOMI

I en tid av osäkerhet tar vi ett ekonomiskt ansvar samtidigt som vi satsar på en fortsatt låg skatt. För att möta den ekonomiska osäkerheten lägger vi en budget med höga resultatmål. Dessutom reserverar vi betydligt mer pengar än tidigare år som kan användas där och när det behövs. Det är viktigt för att kunna möta de kommande årens ekonomiska utmaningar.

Budgeten för 2021, med plan för 2022-2023, antas i kommunfullmäktige den 12 november.

Har du frågor om budgeten får du gärna kontakta oss.