Stärkt samarbete mellan kommunen och polisen

Sollentuna kommun har fördjupat sitt samarbete med polisen genom ett nytt samarbetsavtal. Fokus ligger på trygghet i det offentliga rummet.
En starkare samverkan har stor betydelse för ett tryggare Sollentuna, säger kommunalråd Jonas Riedel (C).

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades om en ny, förstärkt överenskommelse mellan polismyndigheten och Sollentuna kommun. Det övergripande syftet är en samverkan för ett tryggare Sollentuna.

– Ett bra samarbete mellan polisen och kommunen är avgörande för att vi ska lyckas med att öka tryggheten i kommunen. Vi vet att vi måste arbeta tillsammans för att minska antalet brott, minska rekrytering till kriminella nätverk och lyfta kommunens utsatta områden, säger kommunalråd Jonas Riedel (C).

Kommunen och polisen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild prioriterat samverkansområdet trygghet i offentliga miljöer. Det innebär tre specificerade målområden:

  1. Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
  2. Motverka rekrytering till kriminella närverk och utveckla avhopparverksamhet
  3. Utveckla och stärka myndighetssamverkan på lokal nivå mot organiserad brottslighet

För Centerpartiet är det viktigt att kommunen avsätter nödvändiga resurser för att öka Sollentunabornas trygghet. Överenskommelsen och dess kommande prioriteringar är en viktig del i kommunens arbete mot inga utsatta områden 2030.