5,8 miljoner till sociala satsningar

Sollentuna tilldelas ett statsbidrag om 5,8 miljoner kronor för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Det gör det möjligt för Alliansen att genomföra flera satsningar inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.
– De statliga medlen möjliggör för flera viktiga satsningar för att öka tryggheten i Sollentuna, säger kommunalråd Jonas Riedel (C).

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Sollentuna tilldelas 5,8 miljoner kronor 2021 med syfte att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Medlen ska bland annat användas för att förstärka och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete. Alliansen föreslår en satsning på fler fältarbetare från socialtjänsten och en processledare för avhopparverksamheten.

– Fler fältarbetare kommer öka tillgängligheter i socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga. Därtill kommer avhopparverksamheten och det våldförebyggande arbetet stärkas. Det är viktiga sociala insatser som kommer stötta Sollentunas unga och de som vill lämna ett kriminellt liv, säger Josefin Silverfur (C), gruppledare i socialnämnden.

Statsbidraget ska också användas till att förstärka kultur- och fritidsnämndens insatser för barn och unga i vår kommun. I förslaget får fritidsgårdarna mer personal och Sollentunas föreningar ges möjligheten att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter.

– Det kommer återigen bli en speciell sommar. Genom detta statsbidrag kan föreningslivet vara med och bidra med meningsfulla aktiviteter för våra barn och unga. Även efter sommaren intensifieras satsningarna på en aktiv fritid, vilket är en viktig pusselbit i kommunens trygghetsskapande arbete, säger Elizabeth Dacey-Fondelius (C), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Dessutom kommer den kommunala satsningen Navigator förstärkas med två ungdomscoacher. Navigator stöttar ungdomar som har behov av att hitta ett arbete eller utbildning.

– Det senaste året har slagit hårt mot många unga. Genom två nya coacher kan vi utöka Navigators arbete och fånga upp de ungdomar som behöver stöd för att hitta tillbaka till arbete eller studier, säger Oscar Berggren (C), gruppledare utbildningsnämnden.

Förslaget till hur pengarna ska fördelas läggs fram av Alliansen på kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj.